Bookmark and Share

Memoriál Míly Pytlíka - 2014

Vydáno dne 26. 10. 2014 (3589 x přečteno)

Pozvánka na  V. ročník  hasičské soutěže v požárním útoku Memoriál Míly Pytlíka - 2014


Vážení přátelé, kamarádi hasiči, v tradičně pozdním podzimním termínu si dovolujeme Vás pozvat k poslednímu soutěžnímu klání tohoto roku, kterým je IV. ročník „Memoriálu Míly Pytlíka - 2014“ v Plzni.

 

Místo konání :
Areál u stanice HZS Pk PS Košutka u Globusu (výpadovka Plzeň – K. Vary)

Datum konání :
sobota 1. listopadu 2014

Soutěžní družstva :
sedmičlenná družstva mužů a žen – členů SDH nebo příslušníků/zaměstnanců HZS

Presentace :
soutěžících je od 9.00 do 9.30 hod, v 9.50 hod proběhne porada velitelů soutěžních družstev a v 10.00 hod bude soutěž zahájena prvními duely soutěžních útoků.

Při prezentaci bude vybíráno startovné 150,-Kč za družstvo.

Startovní pořadí :
určí pořadatel dle pořadí při přihlášení

Důrazně žádáme všechny účastníky o respektování zákazu jízdy i parkování vozidel na trávě – porušením můžete pořadatelům způsobit velmi vážné problémy (až zrušení konání soutěže)!!!
Parkování je povoleno na vyhrazeném parkovišti u Globusu dle pokynů pořadatelů.

Přihlášení k soutěži :

 

Přihlášku je nutné s kompletními údaji, zaslat na email či osobně předat nejpozději do 26.10. 2014.
na e-mail : hasicibolevec@seznam.cz


Telefonní spojení : 724182445

Na přihlášky podané po termínu nebude brán zřetel a družstvům nebude umožněna účast, neudělí-li velitel soutěže z vlastního rozhodnutí výjimku.

Velitel soutěže : Roman Nistor