Bookmark and Share

Zápis ze schůze Rady Zčhl

Vydáno dne 13. 04. 2017 (4196 x přečteno)

Dne 12.4.2017  proběhla od 18:00 hod schůze Rady Zčhl v plzeňském hotelu Central.

Rada přítomni: Nolč, Matoušek, Záhrobský, Nádvorník, Šmolík, Polívka, Janda, Váchal, Balvín


Rada omluveni :     0

Hosté :     0

Program:

1)      Zahájení

2)      Kontrola doplnění Pravidel Zčhl 2017 dle Zápisu z VH Sdružení Zčhl ze dne 5.3.2017

3)      Proškolení hlavních rozhodčích a rozhodčích základny, nahlášených pořadateli soutěží ZČHL pro ročník 2017 – vzhledem k ustálenému obsazení dohodnuto neprovádět

4)      Sponzoři 2017

5)      Finance – stav účtu »» cílové odměny družstev - zvýšení nebo ponechání (?)

6)      Pravidla 2017 – Dodatek (název soutěže, odměny družstvům, …)

7)      Plakáty 2017

8)      Různé

 1. Přeplatky (1.000), pohledávky (100) – stav (?)
 2. Kontrola předání kufříku s materiálem zástupcům SDH Únětice
 3. Náměty na změny Pravidel Zčhl
 4. Příští schůze – jednání Rady Zčhl
 5.  
 6.  
 7.  

9)      Diskuse

10)  Závěr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)      Úvodem přivítal Karel Nolč přítomné

 

2)      Byla provedena kontrola doplnění Pravidel Zčhl na stránkách Zčhl od poslední změny, která byla odsouhlasena na Shromáždění žadatelů

Pravidla Zčhl 2017 na stránkách Zčhl jsou v současné době aktualizována ve smyslu posledních změn provedených na Shromáždění žadatelů 27.11.2016.

 

3)      Bylo odsouhlaseno neprovádět v letošním roce proškolení rozhodčích - z důvodu jejich ustáleného obsazení na jednotlivých soutěžích a dále z toho důvodu, že znění Pravidel Zčhl nedoznalo v roce 2016 a 2017 žádných zásadních změn pro jejich rozhodování.

 

4)      Sponzoři pro rok 2017 :

Pro rok 2017 byli doposud zajištěni sponzoři v celkové výši finančních příspěvků pro Zčhl cca 35.000,- Kč (DSD Metal-10.000,-, PROBEZ-10.000,-, Libor Valeš-10.000,-, Gejša-5.000,-).

Do začátku ligy nebo ještě v jejím průběhu se předpokládá či je v jednání: Fajn koš-10.000,-, Plzeňský kraj (grand) 35.000,-, Veolia, Michal Bečvář, Aufeer Design, SWA, Marius Pedersen.

 

5)      Finance 2017 – cílové odměny družstev:

Stav účtu k 12.4.2017 – 64.765,- CZK, z toho 14.000,- CZK vratné zálohy pořadatelů
Zůstatek bez vratných záloh: 50.765,- CZK
Získáno od sponzorů: 35.000,- CZK
Nový stav:      99.765,- CZK (včetně vratných záloh)

                        85.765,- CZK (bez vratných záloh)

Bylo dohodnuto, že rozdělení odměn bude provedeno ve stejné výši jako v roce 2016 s tím, že pokud nebudou získány sponzorsky potřebné finanční prostředky pro zabezpečení chodu Zčhl, bude výše odměn v průběhu sezóny ještě upravena.

 

Cílové odměny MUŽI :
1. místo           15.000,- CZK
2. místo           10.000,- CZK
3. místo             8.500,- CZK
4. místo             6.000,- CZK
5. místo             5.500,- CZK
6. místo             5.000,- CZK
7. místo             4.500,- CZK
8. místo             4.000,- CZK

 

Cílové odměny ŽENY :
1. místo           12.000,- CZKč
2. místo             8.000,- CZKč
3. místo             6.500,- CZKč
4. místo             4.500,- CZKč
5. místo             4.000,- CZKč

Muži  58.500,- CZK  + Ženy  35.000,- CZK  =      93.500,- CZK

 

6)      Pravidla 2017 :

Doplnit:

1) Dodatek pravidel pro rok 2017 :

 

a) Odměny družstvům dle bodu        5):

 

Cílové odměny MUŽI :
1. místo           15.000,- CZK
2. místo           10.000,- CZK
3. místo             8.500,- CZK
4. místo             6.000,- CZK
5. místo             5.500,- CZK
6. místo             5.000,- CZK
7. místo             4.500,- CZK
8. místo             4.000,- CZK

 

Cílové odměny ŽENY :
1. místo           12.000,- CZKč
2. místo             8.000,- CZKč
3. místo             6.500,- CZKč
4. místo             4.500,- CZKč
5. místo             4.000,- CZKč

b) Název ligy 2017:                           Západočeská hasičská liga 2017

 

7)      Plakáty 2017 – (předběžně 10 ks pro každého pořadatele, zbylé se rozdají družstvům na první soutěži Zčhl)

Návrh plakátu schválen.

S tiskem bude ještě posečkáno z důvodu vyjasnění sponzoringu a z toho vyplývajícího umístění loga sponzorů na plakáty, provede se nejpozději v 1.květnovém týdnu.

 

8)       Různé

 1. a.      Přeplatky (1.000), pohledávky (100) – stav = bez pohledávek

Ověřeno telefonátem s P.Eretem dne 12.4.2017 (Nolč).

 

 1. Kontrola předání kufříku s materiálem - (doplnění (?))

Kufřík má u sebe Z.Balvín (SDH Únětice, pořadatel 1.kola Zčhl 2017), který již zkontroloval a doplnil obsah, tiskopisy zápisů ze soutěže byly doplněny předáním na schůzi. Kufřík je tedy kompletní a připraven na sezónu 2017.

 

 1. Náměty na změnu Pravidel Zčhl a současný stav aktualizace na internetových stránkách Zčhl – náměty na změnu pravidel nejsou žádné. Na stránkách Zčhl jsou platná Pravidla Zčhl 2017, pouze:

 

ooo Bude doplněn: Dodatek Pravidel pro rok 2017 – viz bod 6), písm. a), b).

 

 1. d.      Příští schůze Rady Zčhl – určení termínu:

Předběžně nebylo stanoveno, v případě potřeby budou místo a čas konání upřesněny telefonicky nebo mailem.

 

 1. Byla oznámena změna konání Galavečera Zčhl:

Z důvodu konání voleb 20.-21.října 2017 se Galavečer přesouvá z pátku 20.10.2017 na sobotu 21.10.2017. Začátek od 19:00 hod.

 

9)      Diskuse

0

 

10)  Závěrem poděkoval Karel Nolč za účast na jednání.

 

Podpisy přítomných členů Rady Zčhl:

Nolč v.r., Matoušek v.r., Záhrobský v.r., Nádvorník v.r., Šmolík v.r., Polívka v.r., Janda v.r., Váchal, v.r., Balvín v.r.