Bookmark and Share

Zápis ze schůze rady ZČHL 18.11.2023, Štěnovický B

Vydáno dne 02. 12. 2023 (629 x přečteno)

Rada - přítomni: Píchová, Štýs, Placatková, Olšovská, Polívka, Kanta, Lešek Rada – omluveni: Žák, Matoušek Hosté: 0


 

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Finance 2023

3. Hodnocení ligy 2023
4. Počet soutěží 2024
5. Vklad pořadatelů 2024
6. Způsob volby pořadatelů 2024
7. Způsob volby a počet členů Rady 2024

8. Pravidla
9. Různé
10.Závěr

 

Zpráva o schůzi Rady ZČHL 18. 11. 2023, Štěnovický Borek

Rada – přítomni: Píchová, Štýs, Placatková, Olšovská, Polívka, Kanta, Lešek

Rada – omluveni: Žák, Matoušek

Hosté: 0

Program:

1. Zahájení, přivítání přítomných

2. Finance 2023 - viz příloha

3. Hodnocení ligy 2023

*bez jakýchkoliv prohřešků

4. Počet soutěží 2024

* 14 soutěží

5. Vklad pořadatelů 2024

* vklad 3 000 Kč + 1 000 Kč vratná záloha

6. Způsob volby pořadatelů 2024

* tajná volba

7. Způsob volby a počet členů Rady ZČHL 2024

* tajná volba

* počet členů Rady zůstane 9

8. Pravidla

* Otevřít v diskusi na schůzi žadatelů problematiku vynechání bodů u týmu, který nevstoupí na závěrečném nástupu.

* Propustky z nástupu nutno hlásit před zahájením soutěže + přeformulování věty o vystoupení

9. Různé

* termín schůze rady a členů sdružení bude upřesněn

10. Závěr

sepsal: Kanta