Bookmark and Share

Zápis ze schůze Rady ZČHL

Vydáno dne 14. 05. 2020 (1592 x přečteno)

13. 5. 2020, Obecní úřad Žákava

Rada - přítomni: Polívka Milan, Polívka Michal, Záhrobský, Sova, Janda, Kanta, Balvín, Matoušek

Rada - omluveni: Píchová

 


Rada ZČHL se usnesla na dodatku k pravidlům pro rok 2020. Následující dodatek je platný pouze pro sezónu 2020.

1. Následující soutěže jsou zrušeny: Budilov, Horní Hradiště, Štichovice, Nevřeň, Bučí, Kdyně, Štěnovický Borek. Poplatek za pořádání bude vrácen.

2. Soutěž v Horní Lukavici se přesouvá na termín 9. 8. 2020. Po úpravách je nyní potvrzeno 7 soutěží v termínovém kalendáři.

3. Pokud do 1. 7. 2020 budou povoleny akce do 500 lidí, začne liga 11. 7. 2020 závodem v Horní Kamenici. V opačném případě rozhodne Rada ZČHL o dalším postupu.

4. V rámci odměn družstvům budou uděleny 3 poháry v každé kategorii, týmy na bodovaných místech obdrží diplom. O udělení ostatních věcných cen rozhoduje pořadatel soutěže.

5. Vzhledem k tomu, že není zřejmé, za jakých podmínek bude moci probíhat prodej občerstvení na venkovních akcích, a také proto, že někteří pořadatelé mohou mít problém se zajištěním lidí, uveřejní každý pořadatel týden před pořádáním rozsah zajištěného, např. „K dispozici pouze točené a teplé nápoje.“

6. Výše celkových odměn, které se předávají nejlepším družstvům při Galavečeru ZČHL, bude upravena dle možností zajištění sponzorů.

7. Namísto úvodního nástupu proběhne pouze porada velitelů. Závěrečný nástup bude pouze pro bodované týmy a pouze pro 1 zástupce. V případě, že pořadatel nebude schopen zajistit rozhodčí (s výjimkou hlavního rozhodčího), převezme jejich funkce Rada ZČHL. Přípravná základna a měření hadic budou prováděny pouze namátkově.Další články

Zápisy ze schůze rady a sdružení

    Skupiny článků