Bookmark and Share

Shromáždění žadatelů 2018

Vydáno dne 09. 12. 2018 (2468 x přečteno)

Rada Zčhl-přítomni: Sova Pavel, Polívka Michal, Polívka Milan, Balvín Zdeněk, Janda Ondřej, Šmolík Jiří
Rada Zčhl-omluveni: Nádvorník Josef, Matoušek Alexandr, Calta Filip
Hosté: -


Plnou mocí pro hlasování za nepřítomného žadatele o pořádání soutěže Zčhl se prokázal:  SDH Uněšov – pravomoc dostal Janda Ondřej

1) Zahájení, přivítání hostů, návrh programu
Návrh programu jednohlasně schválen

2) Oznámení o počtu přítomných s hlasovacím právem
přítomné sbory: 20

nepřítomné sbory: 8

3) Seznámení přítomných s čl.VIIb (Shromáždění žadatelů) a s čl.VIIa (Rada Zčhl) Stanov Zčhl
Poučil Janda Ondřej

4) Zvolení volební komise:
Návrh: Skala Petr, Píchová Aneta, Jícha Jiří
pro: 19
proti: 0
zdržel se: 1
Závěr: Schváleno

5) Zpráva pokladní
Přednesl Polívka Milan
Viz příloha

6) Informace z jednání Rady Zčhl
Přednesl Janda Ondřej

7) Prezentace žadatelů
Proběhla dle pravidel

8) Požadavky žadatelů na sloučení Zčhl s jinou ligou nebo s odlišnými pravidly
Spojení Západočeské a Jihočeské hasičské ligy
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 0
Závěr: Schváleno

9) Požadavky žadatelů na výjimky z pravidel Zčhl
SDH Mokrouše – od rozdělovače dráha o šířce 8,5 m místo 10 m
SDH Budilov – pevné startovní pořadí ZČHL – sudá čísla
JČHL - lichá čísla
- Možnost stavět hadice na základnu hned po odpojení hadice B ze stroje, časomíra přípravy na základně se rozběhne až po dání stroje na základnu
pro: 20
proti: 0
zdržel se: 0
Závěr: Schváleno

10) Hlasování o pořadatelích Zčhl pro rok 2019
Neproběhlo – je 12 žadatelů na 14 závodů


11) Návrhy kandidátů do Rady Zčhl pro rok 2019
Záhrobský
Janda
Polívka Milan
Polívka Michal
Píchová
Sova
Kastl
Kanta
Balvín
Skala
Nádvorník

12) Hlasování o členech Rady Zčhl pro rok 2019
Proběhlo dle pravidel

13) Přestávka 30 min. – oběd

14) Vyhlášení výsledků hlasování:
Záhrobský 20
Sova 20
Balvín 20
Polívka Milan 19
Polívka Michal 19
Janda 16
Skala 16
Nádvorník 14
Píchová 12
Kastl 17 – vzdal se kandidatury
Kanta 7

15) Diskuse
a) rozpočet - galavečer
b) pevné startovní pořadí
pro: 17
proti: 0
zdržel se: 3
Závěr: Schváleno
Muži
1. Unětice - 5
2. Žebnice – 3
3. H. Kamenice – 11
4. Chrást – 8
5. Dehtín – 4
6. H. Lukavice – nevyužito
7. Poděvousy – nevyužito
8. Novosedly - nevyužito
9. Štichovice – 12
10. Nevřeň – 9

Ženy
1. Hradec – 4
2. Unětice – 1
3. Uněšov – 5
4. Š. Borek – nevyužito
5. Štichovice – 6

c) poučení pořadatelů
- dráha má být připravená pořadatelem; Rada ZČHL provádí jen kontrolu dráhy před zahájením závodu
d) pro ročník 2019 se hledá kameraman na závody
za finanční odměnu

e) možnost získat určitý pivovar jako hlavního sponzora ZČHL
(Lobkowicz, Kozel)

f) řádné proškolení rozhodčích před závody

16) Diskuse o termínovém kalendáři 2019
Po dohodě zástupců žadatelů byly stanoveny termíny konání jednotlivých soutěží Zčhl v roce 2019 takto:
Budilov 1.6.
Budilov 2.6.

H. Hradiště 8.6.
Štichovice 9.6.

Nevřeň 29.6.
Bučí 30.6.

Zahorčice 3.8.
Mochtín 4.8.

Mokrouše 17.8.
Buková 18.8.

Vranovice 24.8.
Vranovice 25.8.

Žákava 7.9.
Unětice 8.9.

17) Zaplacení vkladu pořadatelů pro rok 2019 + finanční vypořádání s pořadateli Zčhl v roce 2018

Proběhne posláním peněz na účet ZČHL

18) Zaplacení členských příspěvků členů Sdružení Zčhl pro rok 2019

Proběhne posláním peněz na účet ZČHL

19) Závěr

SDH Nevřeň
SDH Š.Borek
SDH Žákava

podávají žádost o vstoupení sboru do Sdružení ZČHL
Žádost bude projednána na schůzi Rady a členů Sdružení 23. 2. 2019


Rada ZČHL, Zapsal: Záhrobský
Podpis: Záhrobský

Podpisy přítomných členů Rady Zčhl:
Sova
Polívka
Polívka
Šmolík
Balvín
Janda

Dále následovalo krátké jednání nově zvolené Rady Zčhl
Byla domluvena další schůze Rady a členů Sdružení na
23. 2. 2019 od 11:00, místo bude upřesněno.

 Další články

Zápisy ze schůze rady a sdružení

    Skupiny článků