Bookmark and Share

Valná hromada

Vydáno dne 04. 03. 2020 (1895 x přečteno)

Sdružení ZČHL a členů Rady ZČHL.

 


1. Zahájení

2. Prezence (článek V, odst.4) Stanov Sdružení ZČHL)

 Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení valné hromady je platné, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina všech členů. Každý člen má jeden hlas.

3. Volba zapisovatele (článek V, odst.5) Stanov Sdružení ZČHL)

4. Zpráva o hospodaření

5. Zpráva dozorčí rady

6. Žádost o přijetí nových členů

7. Sponzoři 2020

8. Plakáty 2020

9. Finance - stav účtu - cílové odměny družstev

10. Pravidla 2020 - dodatek (název soutěže, sponzoři)

11. Diskuze

12. Závěr

 

Valná hromada Sdružení ZČHL a členů Rady ZČHL

Zápis

Proběhla dne: 1. 3. 2020 v 11:30 v restaurant - šenku Lékárna v Plzni

 

1. Zahájení, přivítaní přítomných, návrh programu

 

2 . Prezence (článek V, odst.4) Stanov Sdružení ZČHL)

Sdružení ZČHL přítomni:

H. Hradiště, Mokrouše, Lhůta, H. Kamenice, Mrtník

 

v zastoupení:

Bučí - Sova

 

Sdružení ZČHL nepřítomni:

Hůrky, Úherce, Krašovice, D. Hradiště

 

Rada ZČHL (přítomni mimo členů sdružení):

Píchová, Janda, Polívka Milan, Sova, Kanta, Balvín

 

Rada ZČHL omluveni:

Polívka Michal, Matoušek

 

Hosté:

 

3. Volba zapisovatele (článek V, odst.5) Stanov Sdružení ZČHL)

Záhrobský

 

4. Zpráva o hospodaření

viz příloha

5. Zpráva dozorčí rady

Předseda:                    Nolč Karel

Místopředseda:          Polívka Milan

Člen:                             Janda Ondřej

viz příloha

 

6. Žádost o přijetí nových členů

SDH Nevřeň

Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se - 0

Schváleno

 

7. Sponzoři 2020

OSH PS – 3000 Kč

Pletiva Dobrý – 5000 Kč – 10000 Kč

Liška – putovní poháry

Libor Valeš – 10000 Kč

Gejša – 5000 Kč

Plzeňský kraj – 50000 Kč

DSD Metal – 15000 Kč

Západočeské komunální služby – 10000 Kč

 

8. Plakáty 2020

Lucie Nová – návrh do 31. 3. 2020

 

9. Finance - stav účtu - cílové odměny družstev

viz příloha

Odměny prozatím stejné jako v roce 2019

 

10. Pravidla 2020 - dodatek (název soutěže, sponzoři)

Doplnění pravidel:

VI. Technické ustanovení

Útočné vedení

Všechny půlspojky mohou být upraveny a osazeny pojistkami.

Pro – 6

Proti – 0

Zdržel se - 0

Schváleno

 

11. Diskuse

Od 1. 7. 2020 nové číslo účtu ZČHL

123-1033860247/0100

Další schůze Rady: 12. 4. 2020 od 11:00 v restauraci Plzeňka v Plzni

 

12. Závěr

  

Podpis přítomných členů Rady ZČHL (mimo členů zastupujících Sdružení ZČHL)

 

Podpis členů sdružení:

 Další články

Zápisy ze schůze rady a sdružení

    Skupiny článků